Doradztwo - Centrum Szkoleń Prawnych

Nasz serwis przygotował dla Ciebie kilka rozwiązań, które ułatwią Ci kontakt z naszymi specjalistami. Aby skorzystać z możliwych form kontaktu należy założyć konto, które jest u nas całkowicie bezpłatne. Po zalogowaniu będziesz mógł uzyskać dostęp do bezpośredniego kontaktu z wybranym przez Ciebie doradcą.

W ramach usług doradczych zapewniamy zarówno kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc w zakresie:
Zamówień publicznych

 

Z naszych usług mogą korzystać zamawiający, jak również wykonawcy ubiegający się o zamówienia.

Usługi doradcze dla zamawiających

Kompleksowa usługa realizowana jest w oparciu o zawartą z zamawiającym stałą umowę na obsługę udzielanych przez niego zamówień lub umowę dotyczącą obsługi konkretnego projektu. Nasz zespół doradców specjalizuje się w szczególności w projektach transportowych i infrastrukturalnych oraz obsłudze zamawiających sektorowych.

 

Nasza oferta obejmuje również wykonywanie zleconych przez Państwa poszczególnych czynności takich jak:

 

  • sporządzenie lub weryfikacja ogłoszeń o zamówieniach lub o udzieleniu zamówienia,

  • sporządzenie lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • ekspertyzy i analizy w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,

  • prowadzenie negocjacji,

  • pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, sporządzenie umów.

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Usługi doradcze dla wykonawców

Wykonawcom oferujemy doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienia publiczne polegającą na:

  • weryfikacji ogłoszeń o zamówieniach,

  • weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • ekspertyz oraz analiz w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,

  • prowadzeniu negocjacji oraz pomocy we wnoszeniu środków ochrony prawnej

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Pomoc publiczna

Zajmujemy się przygotowywaniem właściwej dokumentacji wymaganej do rozliczenia udzielanej pomocy publicznej, sporządźmy opinie i ekspertyzy związane pomocą publiczną, prowadziły proces udzielania pomocy publicznej w imieniu instytucji realizujących projekty objęte pomocą publiczną.

Prawo cywilne

Sporządzamy umowy, opiniujemy umowy, pisma, wnioski, prowadzimy doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawo pracy

Doradzamy pracodawcom, w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem pracy, dodatkowo w ramach usługi SOS – PIP NA KONTROLI – doradztwo przedsiębiorcom, którzy przechodzą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy wspierając ich i doradzając w trakcie prowadzonej kontroli, oraz po jej zakończeniu. Doświadczenie naszych doradców posiadających doświadczenie zawodowe jako inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy powoli ci spokojnie przyjść kontrolę PIP.

Nasze doradztwo kierujemy również do pracowników, którzy potrzebują porady w zakresie objętym prawem pracy.

Kontrola zarządcza

Doradzamy w zakresie wdrożenia właściwych procedur, oraz usprawnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jeśli jesteś niewielką jednostką sektora finansów publicznych, bądź pracownikiem odpowiedzialnym za funkcjonowanie kontroli zarządczej i nie posiadasz właściwej wiedzy, powinieneś skorzystać z naszych usług doradczych.

FORMY KONTAKTU

Porada e-mail

Po zalogowaniu na swoje konto i opłaceniu wiadomości możesz opisać cały swój problem. Wybrany przez Ciebie doradca, po analizie otrzymanego od Ciebie problemu, odpowie na wiadomość maksymalnie w przeciągu 4 dni.
Kliknij tutaj

Czat

Prywatna forma kontaktu, która widoczna jest tylko dla Ciebie i doradcy/trenera, z którym rozmawiasz. Po zalogowaniu się w serwisie z wybraną przez Ciebie osobą będziesz mógł przeprowadzić rozmowę. Czat obejmuje 50 minutowe konsultacje.
Kliknij tutaj

Video rozmowa Skype

Najwygodniejsza i najlepsza forma bezpośredniego kontaktu z doradcą/trenerem. Po wybraniu terminu uzyskasz dostęp do połączenia się z doradcą/trenerem przez program skype. Konsultacja video trwa 50 minut.
Kliknij tutaj